Dramar-ing d.o.o. Tuzla
Branilaca BiH br. 11
75000 Tuzla
BiH

PDV: 209017210000
ID: 4209017210000

Info pult
Tel: +387 35 304 500
Fax: +387 35 224 250

Direkcija
Tel: +387 35 304 555
Fax: +387 35 224 250
e-mail: direkcija@dramar.ba
Kontakt osoba: Mirsad Durić, direktor

Glavni menadžer
Mob: +387 62 102 886
Fax: +387 35 256 240
e-mail: alen@dramar.ba
Kontakt osoba: Alen Durić

Finansije
Tel: +387 35 304 504
Fax: +387 35 224 250
e-mail: refika@dramar.ba
Kontakt osoba: Refika Durić

Menadžer veleprodaje
Tel: +387 35 304 756
Mob: +387 62 425 094
Fax: +387 35 256 240
e-mail: veleprodaja@dramar.ba
Kontakt osoba: Nedim Čačković

Uvoz-izvoz
Tel: +387 35 224 260
Fax: +387 35 224 250
e-mail: uvoz-izvoz@dramar.ba
Kontakt osoba: Nadina Delić

Veleprodaja
Tel: +387 35 304 757
Fax: +387 35 256 240
e-mail: fakturisanje@dramar.ba
Kontakt osoba: Hajrudin Zenunović

Šef računovodstva
Tel: +387 35 304 509
Fax: +387 35 304 501
e-mail: mersija@dramar.ba
Kontakt osoba: Mersija Osmić

Računovodstvo
Tel: +387 35 304 505
Fax: +387 35 304 501
e-mail: finansije@dramar.ba
Kontakt osoba: Munira Bašić

Kompenzacije
Tel: + 387 35 304 505
Fax: +387 35 304 501
e-mail: eminam.direkcija@gmail.com
Kontakt osoba: Emina Marjanović

 

Maloprodajni objekti

PJ Korzo
Turalibegova 24, 75000 Tuzla
Tel: +387 35 363 840

Cash & Carry
Put Križani br.3, 75000 Tuzla
Tel/Fax: +387 35 256 417

Kontakt: Emina Šadić-Durić
Tel: +387 35 304 512
Mob: +387 62 552 368

Restoran DM
Branilaca BiH br.11, 75000 Tuzla
Tel: +387 35 304 522
Šef restorana: Mirsad Ovčina
mob: +387 61 733 933

Dramar Pekara
Put Križani br.3, 75000 Tuzla
Tel: +387 35 304 750
Fax: +387 35 304 754

 
Copyright 2008-2014      | Sva prava zadržana